DSC_9731.jpg

THE SWING

DSC_9972.jpg

THREE STRIKES

DSC_9879.jpg

FOUR KICKS

DSC_9618.jpg

The 1965


Pam archebu gyda ni?

 
DSC_9775.jpg

Yma yn y Function Hub, ryda ni'n frwdfrydig dros gerddoriaeth a phopeth sy’n rhan o fywyd fel cerddor. Cafodd y Function Hub ei greu gan gerddor proffesiynol gyda llygaid am roi ymlaen sioe bythgofiadwy.

Ein nod pennaf yw cynnig yr adloniant gorau ar gyfer eich digwyddiad wrth gynnwys rhai o'r bandiau priodas gorau yng Ngogledd Cymru ar ein gwefan.

DSC_9503.jpg

Mae ein proses archebu yn un unigryw, gyda trafodaeth barhaus yn digwydd rhwng y Function Hub a’n cleientiaid. Rydym yn ymwybodol ac yn gwerthfawrogi pa mor straenus yw trefnu priodas, felly rydym yn benderfynnol o wneud y broses yn syml ag yn hawdd i chi.

Rydym ar gael i chi ofyn unrhyw math o gwestiynau, a rydym yn cadarnhau pob digwyddiad gyda chytundeb cyfreithiol a blaendal er mwyn sicrhau y broses mwyaf hawdd a didrafferth i bawb.

DSC_9948.jpg

Ar ein gwefan mae modd i chi ffeindio rhai o'r pianyddion, telynorion, bandiau, ensemblau ag artistiaid unigol gorau yng Ngogledd Cymru ar gyfer eich digwyddiad. Rydym hefyd yn cynnig ein gwasanaethau ar draws Gogledd-orllewin Lloegr - O Gaer i Lerpwl, Manceinion a Crewe.

Mae gan pob artist ar y wefan proffil unigol sydd yn cynnwys cerddoriaeth sydd wedi’i chwarae gan yr artist er mwyn i chi gael eu clywed. Mae’n bosib mi newch chi ffeindio eich band delfrydol yma yn y Function Hub.